Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


11. Индерой

Снимка: Йелена Сафронова / iStock.com

Основни предизвикателства: Слаб прираст на населението и уязвими предприятия в ключовите местни отрасли
Основни цели: Развиване на Индерой като район за местна храна, култура и туризъм
Местни ресурси: Човешки ресурси, селско стопанство/местна хранително-вкусова промишленост, култура и култивиран ландшафт
Основни обяснения за успеха: Съвместни усилия на нестопанските формирования сред местните участници от секторите, свързани с местната хранително-вкусова промишленост, култура и туризъм, организирани чрез кооперация

11.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 20 Герб и местоположение

Община Индерой има близо 6800 жители и е разположена на два полуострова в най-вътрешната част на Тронхаймфьорд в област Трьонделаг, на два часа път с кола от Трондхайм (вторият по големина град на Норвегия). Географският облик се характеризира с култивиран ландшафт и море. През 2012 г. Индерой се слива със съседната община Мосвик. Общинският център на Индерой е Страумен, наименование, идващо от силното приливно течение в тясното водно гърло между фиордите Трондхайм и Борген. Земеделието и производството на храни на базата на местна продукция са важни отрасли за Индерой, а общината има голямо производство на зърно, картофи и плодове, както и на говеждо, свинско и птиче месо.

Измервана по показателя за привлекателност, Индерой не е особено успешна през последното десетилетие. В периода 2009-2018 г. има малък ръст на броя на работните места, основно свързан с растежа в регионалните отрасли и с общия прираст на населението в региона. По отношение на демографското развитие тенденцията не е толкова положителна. През последното десетилетие Индерой има слаб положителен прираст на населението. На фигура 21 са представени демографското развитие и развитието на броя работни места в Индерой след 2000 г.

Фигура 21: Демографско развитие и развитие на броя работни места в Индерой, 2000-2019 г.

Брой работни места;               Население

Следователно Индерой не е избрана като случай поради цялостната си привлекателност. Успехът на Индерой е свързан с развитието на бизнес кооперация, която работи за качествените преживявания на полуострова. Кооперацията носи името „Златната обиколка“ и от основаването си през 90-те години на миналия век тя се превърна в широко известна марка и постигна голям успех.

11.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

11.2.1  Ролята на общината

От Общинския генерален план се вижда, че визията на Индерой е „по-добри заедно“. Тя символизира както амбицията, така и начина на работа на общината и обществото като цяло. Амбицията е да се създадат възможно най-добри условия за гражданите, бизнеса и професионалния живот. Начинът на работа е тясно сътрудничество на всички нива: сътрудничество в рамките на общинската организация, сътрудничество между общинската организация, бизнеса, нестопанските организации и гражданите и сътрудничество между общината и организациите и институциите извън региона. Основните цели са следните:

 • Индерой да бъде жизнеспособна и привлекателна община в сърцето на област Трьонделаг
 • Индерой да гради качество на живот и култура за бъдещето, да постигне прираст на населението, по-голяма рентабилност и повече работни места в частния сектор
 • Община Индерой да предоставя качествени услуги на своите граждани

Както се посочва в раздел 11.2, историята на успеха на Индерой е свързана с развитието на „Златната обиколка“ – кооперация, която работи за качествени преживявания на полуострова. В останалата част от анализа на този случай ще акцентираме по-малко върху ролята на общината и повече върху кооперацията. Това не означава, че общината е била несъществена; напротив, тя беше много важна за създаването на кооперацията и все още предоставя финансова подкрепа.

11.2.2  „Златната обиколка“

„Златната обиколка“ е едновременно пътешествие, култивиран ландшафт и кооперация.

Нека първо разгледаме пътешествието. При Инхеред в област Трьонделант можете да продължите направо по магистралата през Норвегия или да завиете към Златната обиколка (Den Gyldne Omvei) в Индерой. Обиколният маршрут отнема повече време, но по всяка вероятност никога няма да съжалявате за това, което ще преживеете по пътя.

Карта, представяща някои от членовете на кооперацията по маршрута на Златната обиколка, например дестилерия, кланица, пивоварна, фабрика за сирене, комплекс за настаняване, магазин за произведения на изкуството и галерия, музей и др. Източник: DGO.no

Индерой може да се похвали с един от най-величествените култивирани ландшафти в Норвегия, който заедно с морето и специалната светлина тук от стотици години вдъхновяват художници и писатели. Златната обиколка е очарователно пътешествие, пълно с доставчици, предлагащи висококачествени продукти собствено производство.

Идеята за кооперация се роди по време на семинар за основаното на културата бизнес развитие, организиран от общината в края на 90-те години на миналия век. Индерой има богат културен живот с много творци, институции и дейности, откъдето идва и културният акцент.

След семинара общинският ръководител по бизнес развитие събра десет подходящи компании за създаване на кооперация „Златната обиколка“. Общото между всички компании, поканени да се присъединят от самото начало, беше, че те са добре уредени, централно разположени по обхода и известни с високото качество на своите стоки и продукти. Основаните компании развиваха дейност в областите настаняване и жилища, хранене, търговия на дребно и търговия, изкуства и занаяти, работилници и галерии, производство на местни специалитети – храни и напитки, както и приключенски и активен туризъм. Днес кооперацията наброява 18 членове, всеки от които представлява място за посещение по маршрута на златната обиколка. Кооперацията е създадена въз основа на следните общи разбирания на учредителите:

 • Съвместният маркетинг е разходно ефективен
 • Общият знак ни прави по-видими като дестинация
 • Пътят, по който трябва да вървим, е показване на величествения култивиран ландшафт в маркетинга
 • Заедно сме по-силни – по-добре е да си сътрудничим, отколкото да се конкурираме

Кооперация „Златната обиколка“ прави съвместен маркетинг и инициира общи проекти за развитие, свързани с бизнес интересите на членовете. Членовете трябва да спазват строги изисквания за качество, а кооперацията работи във високо професионална, колегиална и социална среда. За да стане член на кооперацията, предприятието трябва да напише заявление, за да убеди останалите членове, че ще обогати Златната обиколка и може да предлага продукти или услуги с високо качество, приятна обстановка, предвидимо и достъпно работно време и т.н. Освен това е необходимо гласуване с мнозинство от две трети.

Организация, финансиране и сътрудничество

Както вече обяснихме, Златната обиколка е организирана като кооперация, която е ориентирана към хората, собственост е на предприятия и се контролира и управлява от и за членовете, за да реализират общите си цели и стремежи. Кооперацията се контролира демократично по правилото “един член, една акция, един глас”. Освен това тя има съвет на директорите и годишно се провеждат шест или седем заседания на членовете в допълнение към заседанията в различни работни групи. Кооперацията до голяма степен се ръководи от нестопанските усилия на членовете, а членовете на борда получават малко или никакво възнаграждение.

Първоначално беше извършена цялостна работа по устава и оперативните документи, гарантиращи равенството между по-малките и по-големите членове на кооператива, което, според нашите информатори, беше важна основа за изграждане на сплотеност, приемственост и силна марка.

Проблеми, свързани с растежа

След няколко години кооперацията започна да изпитва проблеми, свързани с растежа, като например нужда от по-добър маркетинг и повече капитал, повишени търсения и очаквания сред туристите, трудности при координацията на увеличаващия се брой компании-членове с различни нива на амбиция, общи предизвикателства в селскостопанския сектор, нарастваща натовареност на ключовите членове и нужда от човек, който би могъл да работи с кооперацията на пълен работен ден. Накратко, имаше нужда от професионализация.

За посрещането на тези предизвикателства, те получиха финансова подкрепа от община Индерой и „Иновации Норвегия“ за маркетингов проект, за да достигнат до по-широк кръг от възможни посетители. Освен това те си партнираха с местни и регионални туристически оператори и наеха касиер и секретар, които да подпомагат председателя на борда. Днес, когато ги попитат кои са основните силни страни на кооперацията, нашите информатори изтъкват следното:

 • Разнообразие от продукти, услуги, дейности и приключения в малък географски район и красив култивиран ландшафт. Висококачествен бизнес и приятни домакини
 • Отвореност – на туристите се предоставя „свободен достъп“ до помещенията на фермерите и местните производители на храни и напитки. Това засилва автентичността, идентичността и достоверността
 • Вместо да се състезават, членовете се препоръчват взаимно на туристите и посетителите
 • Кооперацията се разраства бавно и по този начин избягва вътрешни размирици, които, разбира се, могат да разрушат климата на сътрудничество
 • Добри отношения с общината и местните и регионални туристически оператори
 • Добри информационни указатели

В следващия раздел представяме някои от участниците в кооперацията и преживяванията, които те предлагат.

11.2.3  Ферма Гангстад

Снимка: Оле Мортен Мелгаард / ysteri.no

На половината път между Страумен в Индерой и регионалния център Стейнкер се намира фермата и фабриката за сирене Гангстад, която е част от кооперацията от създаването й. Фермата е широко известна със своите наградени сирена и висококачествени млечни продукти, произведени от прясно мляко от фермата. Тяхното синьо сирене (Nidelven Edel Blå) беше отличено със супер злато и бе изтъкнато като едно от най-добрите 84 сирена в света по време на Световните награди за сирене в Италия през 2019 г.

Фермата предлага и разнообразие от сладоледи с различни вкусове, йогурти, бисквити и селекция от мармалади. Техните продукти вече се предлагат и в избрани магазини и ресторанти в цялата страна. През лятото можете да седнете и да се насладите на чаша кафе и сладолед в двора на фермата.

11.2.4  Работилница за изкуство „Нилс Аас“

Работилницата за изкуство „Нилс Аас“ обединява в себе си музей, галерия и място за семинари. Тя се намира в Страумен – общинският център на Индерой. Работилницата носи името на един от най-известните норвежки скулптори Нилс Аас, който е израснал в Страумен. В допълнение към постоянната изложба за живота и творчеството на Нилс Аас, мястото представя временни изложби на съвременното норвежко и скандинавско изкуство. Работилницата е отворена за посещения през летния сезон. На няколко крачки от работилницата ще намерите известния скулптурен парк Мюстрьо, широко известен със своята ботаника.

Постоянната експозиция на работилницата за изкуство „Нилс Аас“. Снимка: работилница за изкуство „Нилс Аас“.

11.2.5  Ферма „Берг“ и Дестилерия „Индерой“

Ферма „Берг“ се присъединява към редиците на местните производители на висококачествена храна. Те произвеждат месо от овце, хранени през зимата и свине на свободно отглеждане, както и зърно и кимион. Продуктите им се обработват във фермата, продават се в магазина на фермата или се сервират в ресторанта във фермата. Ресторантът има място за до 80 души, които могат да се насладят на меню, изобилстващо от местни храни и напитки.

През 2015 г. фермата създава Дестилерия „Индерой Аквавит“. Аквавит е дестилиран спирт от зърно и картофи, ароматизиран с различни билки, произвеждани в Скандинавия от 15-ти век. Дестилерията „Индерой“ е първият производител на аквавит в област Трьонделаг от 116 години. Те съчетават старите традиции и рецепти с иновации и експериментиране с нови вкусови преживявания.

11.2.6  Знак за устойчивост

През 2016 г. Златната обиколка получи знак за устойчива дестинация от Иновации Норвегия и е една от първите дестинации в Норвегия и Европа, постигнали този статус. От описаните в този доклад случаи, Лердал, Рьорос и Трюсил също са постигнали този статут. Вж. раздел 6.2.5 в представянето на Лердал за описание на схемата за присъждане на знак за устойчивост.

11.3 Резултати

 • Кооперацията като организационна форма доказа, че стимулира сътрудничеството и обмена на опит между членуващите в нея компании, според самите тях. Членовете смятат, че важен фактор за успеха е силното им чувство за принадлежност към концепцията. В същото време успехът в голяма степен зависи от няколко отделни членове, които гарантират, че новите проекти и инициативи напредват добре.
 • Членовете на Златната обиколка предлагат широка гама от продукти, услуги и дейности. Чрез сътрудничеството си те направиха Индерой известен район и привлякоха повече посетители.
 • Съвместните маркетингови усилия дадоха възможност на членовете да достигнат до по-широка група клиенти и посетители, което доведе до увеличени директни продажби и до по-печеливши и устойчиви предприятия. За 20 години дружествата членки са увеличили общите си годишни приходи от 35 на 105 милиона норвежки крони.

11.4      Планове за бъдещо развитие

 • Както споменахме, Златната обиколка е сертифицирана устойчива туристическа дестинация. Кооперацията сега е в разгара на процес на повторно сертифициране. Това е бюрократична и скъпа процедура, която изисква твърде големи ресурси за малък регионален участник. Повече от 100 критерии за устойчивост трябва да бъдат изпълнени и контролирани. Целта пред нас е да бъдем сертифицирани отново, без да харчим твърде много средства и ресурси за процеса.
 • Второто предизвикателство занапред ще бъде да се приведе в съответствие организацията, да се използват вътрешните ресурси и да се разпределят задачите между членовете по още по-добър начин, отколкото сега. Това включва да накараме всички отделни членове да допринасят в по-голяма степен.