Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


4. Трюсил

Планинско колоездене в Трюсилфелет. Снимка: Ола Матсон

Основни предизвикателства: Обезлюдяване, съчетано със сезонен туризъм и сезонни работни места
Основни цели: Развитие на Трюсил като устойчива целогодишна дестинация, създаване на повече целогодишна заетост, засилена миграция и засилен акцент върху създаването на стойност на местно ниво
Местни ресурси: Природа, неизползвани съоръжения и човешки ресурси
Основни обяснения за успеха: Дългосрочно стратегическо сътрудничество между общината, местните заинтересовани участници и бизнес общността. Тясно сътрудничество и диалог със собствениците на земя.

4.1  Местен контекст и предизвикателства

Фигура 6 Герб и местоположение

Трюсил е община със 7000 жители, намираща се в близост до шведската граница (Област Инландет) в Източна Норвегия. В общината има общо шест селища. В три от тях има начални училища, а основното и средното училище са общи. Административният център на общината е селището Инбигда. Трюсил е общината с най-голям дял на гори, измерени като полезна площ, в Норвегия.[10]

Със своите планини и идеален климат за зимни спортове, Трюсил е най-голямата ски дестинация в Норвегия и популярна дестинация както за алпийски ски, така и за ски бягане през зимата. Ски курортът на Трюсил се намира в планината Трюсилфелет на около пет километра западно от Инбигда. Ски зоната около Трюсилфелет се състои от три планини, свързани с над 40 лифта и 70 км склонове в допълнение към 100 км добре поддържани трасета за ски бягане около планината. Други популярни зимни дейности в Трюсил са кучешките впрягове, возенето с шейна и риболовът на лед. През 2018 г. в Трюсил е имало почти 800 000 нощувки през зимния сезон.[11] Следователно Трюсил е много популярно място, където да си купиш къщичка или ваканционно жилище. В Трюсил има общо над 6 500 къщички, като всяка година се продават още. През 2017 г. Трюсил е било най-популярното място за купуване на ваканционно жилище в Норвегия.[12]

Предвид популярността на Трюсил като зимна дестинация, туризмът е от съществено значение за развитието на общината. Зимните спортове и по-специално алпийските ски са приоритет в развитието на Трюсил от 70-те години на миналия век. Тъй като, обаче, туризмът е сезонен, Трюсил също така е уязвим. Това личи най-много от високите нива на сезонна заетост, които са предизвикателство за развитието на общината през последните години. Тъй като туризмът е ограничен до зимния сезон, съществува голям потенциал за по-добро използване на вече съществуващите съоръжения.

Освен недостатъчната заетост и сезонната заетост, обезлюдяването и застаряващото население също са предизвикателство за развитието на Трюсил. До 2015 г. общината е регистрирала също негативна тенденция в броя работни места в промишлеността и търговията. На фигура 6 е представено демографското развитие и развитието на броя на работните места в Трюсил след 2000 г.

Фигура 7: Демографско развитие и развитие на броя на работните места в Трюсил, 2000-2019 г.

Брой работни места,             Население

След 2015 г. тенденцията на развитието се обръща. От 2015 г. Трюсил регистрира не само прираст на населението чрез вътрешна миграция, но също и положително развитие на броя на работните места, както в промишлеността, така и в търговията. От 2015 г. насам в Трюсил са създадени почти 200 нови длъжности, много от тях извън туристическия отрасъл.

4.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

Уникалната привлекателност на Трюсил като зимна дестинация означава, че общината е подложена на ефекта на сезонния туризъм и неговата негативна страна; големи сезонни колебания в броя на посетителите и малък брой целогодишни работни места в туристическия бранш. Подобно на много други ски дестинации по света, Трюсил е предприел действия за преодоляване на „сезонността“; тоест за привличане на туристи не само през зимата, но и през останалата част от годината. Стратегията се състои в разработването на повече  целогодишни спортни комплекси, дейности и здравен туризъм, за да се превърне общината в център за туризъм в региона. По-конкретно, Трюсил има ясен приоритет да развие района като дестинация за планинско колоездене. Като част от тази стратегия „Дестинация Трюсил“ и партньори създадоха през 2013 г. „Велосипедна арена Трюсил“. Целта е Трюсил да стане най-добрата дестинация за колоездене в Скандинавия и една от водещите дестинации за планинско колоездене в Европа.

В допълнение към ангажимента за преодоляване на сезонността, община Трюсил поставя силен акцент върху развитието на бизнеса и местното производство на стоки и услуги за туризма.

Стратегията на Трюсил се характеризира с дългосрочен ангажимент и сътрудничество между бизнеса, общината и местната общност.

Алпийски ски в Трюсил. Снимка: Ола Матсон

4.2.1 Ролята на общината

Общинският план за периода 2009-2020 г. съдържа три основни цели:

 

 • Трюсил да стане водеща целогодишна дестинация за пътуване в скандинавския регион
 • Да се допринесе за развитието на конкурентоспособен бизнес сектор на основата на местните ресурси
 • Да се обърне тенденцията на обезлюдяване

Нашият информатор подчерта ангажимента на Трюсил за развитието на бизнеса като цяло. По традиция гората е била и остава много важен природен ресурс в Трюсил. Община Трюсил притежава собствеността върху гората и е един от най-големите собственици на гори в Норвегия. С течение на времето общината трябваше да се справи с променящите се условия за горската промишленост[13]. Това доведе до важно разбиране и ангажираност с бизнес дейността от страна на общинската администрация и политиците. Общината отделя големи ресурси за бизнес развитие, а бизнес секторът в общинската администрация е голям спрямо размера на общината.

Ясният фокус върху развитието на бизнеса се подкрепя от желанието на общината да инвестира в бизнес развитието. Примерите включват земеделски фонд (3 милиона норвежки крони през 2014 г.), който, наред с други неща, подпомага производството и развитието на местни храни и модернизацията на производствените мощности за фермерите. Тази готовност за подкрепа на приоритетите с ресурси е очевидна и в развитието на велосипедната арена в Трюсил, където приносът на общината е над 5 милиона норвежки крони.

Бизнес общността реагира добре на мерките, предприети от общината, а наш информатор подчертава нарастващото осъзнаване на местно равнище, че местната бизнес общност трябва да предоставя продукти и услуги за туризма. Това е валидно и за наемането на персонал. Община Трюсил сега предлага гаранция за чиракуване на квалифицирани работници в повече от 30 професии.[14]

Опирайки се на модела на привлекателност и проучването на успешните общини в селските райони, можем да подчертаем значението на дългосрочната, стратегическа и базирана на знанието работа за постигане на обща цел. Това е видно в Трюсил. Що се отнася до развитието на Трюсил като велосипедна дестинация, общината е установила тесен диалог и сътрудничество с местните заинтересовани страни, както при осигуряването на проекти, така и в процесите, довели до стратегията за туризъм и бизнес. Учебните пътувания с широко представителство на различни заинтересовани страни също бяха важни за обучението. Тези пътувания бяха важна арена за диалог и поставиха основата за формирането на общо възприятие за действителността в Трюсил.

Друг важен фактор, допринасящ за успеха, е фактът, че Трюсил е първата община с ясна стратегия, акцентираща върху колоезденето като семейна дейност. Да бъдеш първи е важен фактор, който обяснява защо някои общини растат, а други не. Трюсил познаваше много добре своята целева група.

4.2.2 Проекти, свързани с по-нататъшното развитие на Трюсил като туристическа дестинация

През последните години стратегията на Трюсил беше да участва в проекти, които подкрепят основната цел. Всички тези проекти са разработени чрез сътрудничество между общината и „Дестинация Трюсил“. През цялото времетраене на проектите изграждането на компетентности и ученето заемаха централно място в стратегиите за постигане на целите, както в плана за общината, стратегията за туризма, така и в плана за бизнес и търговия. Следователно учебните пътувания имаха важно значение във всички проекти.

 • Проекти по Interreg – През 2008 г. Трюсил се присъединява към проекта „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Green“ по програма Interreg, чиято цел е да развива устойчиви дестинации. От 2012 г. Трюсил участва и в проекта Interpoint „SITE Destination“ по програма Interreg, където буквите SITE означават двете шведски общини Селен и Идре и двете норвежки общини Трюсил и Енгердал. Проектът е новаторска инициатива за устойчив и международно ориентиран туризъм като разрастваща се индустрия. Целта е да се развие районът като устойчива целогодишна дестинация с необходимата инфраструктура, компетентност и обслужващи съоръжения.

 • “Устойчив туристически бизнес 2015”, ръководен от „Иновации Норвегия“ в сътрудничество с Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO).[15] Като част от проекта Трюсил предприе действия за повишаване на своята конкурентоспособност като целогодишна дестинация и за използване на съществуващата инфраструктура за зимен туризъм. Вижте раздел 6.2.5 за по-подробно описание на схемата за присъждане на знак за устойчивост.

 • Арена Трюсилфелет – Група местни участници и инвеститори с общи интереси в туристическия отрасъл в района си сътрудничиха по проект, при който целта беше да се разработят търговски продукти в рамките на спортния туризъм и строителното предприемачество в района. Това сътрудничество беше основа за създаването на мрежа от фирми под името „Спортни изживявания в Трюсил“. По-късно мрежата играе важна роля в развитието на Трюсил като дестинация за велосипеден туризъм.

4.2.3 Разработване и изграждане на Велосипедната арена в Трюсил

Две учебни пътувания бяха от особено значение за развитието в Трюсил. На учебно пътуване до Франция през 2012 г. участниците се срещнаха с френската компания „Байк солюшънс“. Контактът между тях доведе до официална покана за разработване на генерален план за Велосипедна арена в Трюсил. Планът, завършен през 2013 г., послужи като основа за планирането на инициативи и заявления за финансиране.

Ангажиментът за развиване на Трюсил като дестинация за велосипеден туризъм се оформи едва след като всички включени участници постигнаха общо разбиране, че планинското колоездене е привлекателно за по-широка целева група, надхвърляща рамките на любителите на екстремни спортове и затова е подходящо за стратегията на Трюсил като семейна дестинация. Това разбиране се оформи след посещение на 7Stanes – сътрудничество между различни центрове за колоездене в Шотландия.

Дългосрочното стратегическо сътрудничество между местните власти и туристическия отрасъл доведе до изграждането и развитието на Велосипедната арена в Трюсил (TBA), което започна през 2014 г.

Колоездене във „Вълшебния лос“, Велосипедната арена в Трюсил. Снимка: Ханс Мартин Нисетер

4.2.4 Работа със собствениците на земя

Когато Трюсил стартира мащабното развитие в Трюсилфелет, беше създадена кооперация на земевладелците. Това често се изтъква като една от основните причини за успеха; собствениците на земи получиха централна роля в развитието на планината. Днес положението е различно. Собствениците на земи не са само положително настроени към настоящата стратегия за развитие. Има две причини за това. Първо, има много собственици на земи с малки имоти. Второ, за разлика от ски курорта, няма приходи от билети, които да се разделят между собствениците на земи.

‘Allemannsretten’ или правото за свободно преминаване, е под натиск. Щетите, нанесени от колоезденето на природата, ще имат последствия както за движението, така и за регулирането на тези райони в бъдеще. Развитието се случи бързо и има някои индикации, че туристическата индустрия не е достатъчно подготвена за това как колоездачите ще се разпрострат по терена. Велосипедистите са склонни да намират нови пътеки, които не се рекламират или липсват на картите. Това означава също, че собствениците на земи стават свидетели на ползване на земята им, за което не са подготвени. Според тях това води до неприемливо износване в техните терени. Велосипедистите и туристическият отрасъл се защитават с норвежкия закон за отдих на открито и „правото за свободно преминаване“, това е принципът, че човек е свободен да лагерува и да ползва откритите пространства.[16]. Собствениците на земята поддържат, че правото за свободно преминаване предполага също определени задължения: да внимавате и да сте тактични към другите заинтересовани страни и техните интереси в районите. Собствениците на земята извън Трюсилфелет може би приемат това като поемане на всички разходи от тях, докато другите участници събират печалбите.

Тези случаи показват значението на работата със собствениците на земя, когато се разработват природни ресурси. Собствениците на земя в Трюсил искат повече диалог със строителните фирми и туристическия отрасъл. Това е важно за избягване на възможни конфликти.

4.3 Резултати

 • По отношение на заетостта през последните години се наблюдава положителна тенденция – най-ясно изразена в ръста на наетите лица през летния сезон. През последните години, обаче, се наблюдава и стабилно увеличение на броя на работните места извън туризма.
 • Това има положителен ефект и върху демографските тенденции в Трюсил. От 2015 г. Трюсил регистрира прираст на населението чрез вътрешна миграция, както и положително развитие на броя на работните места в промишлеността и търговията.
 • От 2013-2018 г. се наблюдава 80% увеличение на броя на комерсиалните нощувки. В сравнение с девет други популярни зимни дестинации в Норвегия, развитието в Трюсил е най-успешното.
 • Регистрира се също значителен ръст в броя на къщичките в Трюсил. В момента броят на къщичките е почти равен на броя на жителите (6700).
 • Относителното разпределение на посетителите между летния и зимния сезон обаче остава непроменено. Това е така, защото зимният сезон отбеляза значителен ръст на броя на посетителите.
 • Трюсил като велосипедна дестинация доведе до засилен интерес към колоезденето сред местната общност. Следователно това стратегическо развитие имаше непредвиден ефект върху местното обществено здраве. Трюсил вече има група от 30-40 колоездачи, които са активни 2-3 пъти седмично, а сега зоната се разглежда като социална арена и място за срещи на местните семейства. Тийнейджърите се срещат след училище и през почивните дни, за да използват района.

Трябва, обаче, да се подхожда внимателно при приписването на успеха в тенденциите, свързани със заетостта и броя на населението, единствено на ангажираността с велосипедния туризъм. Положителното развитие на Трюсил се случи в много сектори, а не само в рамките на велосипедния туризъм или туризма като цяло. Има основание да се смята, че растежът в туристическия отрасъл има положителен ефект върху други сектори, както по отношение на заетостта, така и по отношение на мотивацията и желанието за поемане на рискове от страна на местните предприемачи.

4.4 Планове за бъдещо развитие

 • Ключът е в обновяването. Трюсил трябва да е в състояние да предложи нови и вълнуващи атракции, за да запази позицията си на велосипедна дестинация номер 1 в Норвегия.
 • Бъдещото развитие на районите за планинско колоездене ще изисква разрешения от собствениците на земи както за съоръжения, така и за ползване. Правото за свободно преминаване ще бъде под натиск при такъв конфликт на интереси. Собствениците на земя трябва да бъдат информирани за плановете, маркирането и картографирането на пътеките и да бъдат част от процеса на вземане на решения, когато става въпрос за правилата за колоездене в Трюсил. Това е важно, за да се намали износването на паметници на природата и културата и да се избегнат конфликти между пешеходци, колоездачи и ловци.