Friday, 30 September, 2022

Учебно посещение на ръководството на НСОРБ в Кралство Норвегия

July 28, 2022 admin

Кметовете на 19 български общини посетиха Кралство Норвегия в периода 20-24 юни 2022 г. Посещението има за обмяна на опит и експертиза и се организира в рамките на проект „Растеж чрез активиране на местния потенциал – GALOP”. Посещението започна със Read more…

Покана за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема “Създаване на работни места”

July 14, 2022 admin

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви покана за подбор на проектни предложения по Mалка грантова Read more…