Sunday, 01 October, 2023

Развитие на местния потенциал – основа за модерното развитие на норвежките общини

July 4, 2023 admin

От 19 до 24 юни 18 представители на български общини, сред които кметовете на Горна Малина, Златица,  Мездра, Тутракан и Чавдар, бяха на учебно посещение в Норвегия по линия на проект „Растеж чрез активиране на местния потенциал – GALOP”. Те Read more…

Десет български общини имаха възможност да опознаят опита на своите норвежки колеги

May 17, 2023 admin

В периода 8-12.05.2023 г. в Норвегия бе проведено учебно посещение на “пилотните” български общини по проект ГАЛОП. Съгласно замисъла на партньорите от НСОРБ и KS българските участници, изпълняващи стратегии и проекти за развитие на местния потенциал по Малката грантова схема Read more…