Wednesday, 03 March, 2021

10-те концепции за местно икономическо развитие бяха избрани и ще получат финансиране за реализация по проекта ГАЛОП

November 11, 2020 admin

На 30.10.2020 г. приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Read more…