Sunday, 23 January, 2022

Готови са стратегиите за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси

October 21, 2021 admin

Стратегиите за местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси са разработени по линия на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ BGLD №-1002-0001, изпълняван от Националното сдружения на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните Read more…

Партньорските срещи по ГАЛОП – място за обсъждане на местни стратегии и бизнес планове

September 30, 2021 admin

От 20 до 25 август НСОРБ проведе партньорски срещи в три от 10-те пилотни общини по проект GALOP – Вълчи дол, Левски и Иваново. Проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ се изпълнява от НСОРБ и Норвежката асоциация на местните Read more…