Tuesday, 21 September, 2021

Стартира ключов етап от проект „ГАЛОП“ – изработването на стратегии за местно развитие и бизнес плановете за тяхната реализация в избраните 10 пилотни общини

April 16, 2021 admin

Първи срещи с пилотните общини по проект ГАЛОП – стартира разработването на стратегии за местно икономическо развитие и бизнес планиране В седмицата 29.03-02.04.2021 г. се проведоха координационни срещи с екипите на шест от 10-те общини, чиито проекти за стимулиране на Read more…

10-те концепции за местно икономическо развитие бяха избрани и ще получат финансиране за реализация по проекта ГАЛОП

November 11, 2020 admin

На 30.10.2020 г. приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Read more…