Sunday, 17 October, 2021

Партньорските срещи по ГАЛОП – място за обсъждане на местни стратегии и бизнес планове

September 30, 2021 admin

От 20 до 25 август НСОРБ проведе партньорски срещи в три от 10-те пилотни общини по проект GALOP – Вълчи дол, Левски и Иваново. Проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ се изпълнява от НСОРБ и Норвежката асоциация на местните Read more…

Стартира ключов етап от проект „ГАЛОП“ – изработването на стратегии за местно развитие и бизнес плановете за тяхната реализация в избраните 10 пилотни общини

April 16, 2021 admin

Първи срещи с пилотните общини по проект ГАЛОП – стартира разработването на стратегии за местно икономическо развитие и бизнес планиране В седмицата 29.03-02.04.2021 г. се проведоха координационни срещи с екипите на шест от 10-те общини, чиито проекти за стимулиране на Read more…