Thursday, 30 June, 2022

Типови модели за надграждане на местния потенциал

January 24, 2022 admin

Въз основа на предприетия новаторски подход при разработването на 10-те пилотни общини по проект „ГАЛОП“ бяха изведени подробни наръчници с типови модели за развитие, скрепени с наши и чужди примери за успешно оползотворяване на местните дадености в тематичните области: развитие Read more…

Готови са стратегиите за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси

October 21, 2021 admin

Стратегиите за местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси са разработени по линия на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ BGLD №-1002-0001, изпълняван от Националното сдружения на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните Read more…