Wednesday, 24 July, 2024

Местните дадености – основен фактор за устойчиво икономическо развитие на общините

December 15, 2023 admin

На 11.12.2023 г. в София се проведе заключителното събитие по проект: № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021. Read more…

Насърчаване на реалните възможности и потенциал е ключът към траен успех и устойчиво местно развитие

October 12, 2023 admin

Във Велико Търново се проведе семинар за обмяна на опит по проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“, който НСОРБ изпълнява в партньорство с Асоциацията на местните и регионални власти на Кралство Норвегия. Проектът се финансира по програма „Местно Read more…