Wednesday, 29 November, 2023

Насърчаване на реалните възможности и потенциал е ключът към траен успех и устойчиво местно развитие

October 12, 2023 admin

Във Велико Търново се проведе семинар за обмяна на опит по проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“, който НСОРБ изпълнява в партньорство с Асоциацията на местните и регионални власти на Кралство Норвегия. Проектът се финансира по програма „Местно Read more…

Развитие на местния потенциал – основа за модерното развитие на норвежките общини

July 4, 2023 admin

От 19 до 24 юни 18 представители на български общини, сред които кметовете на Горна Малина, Златица,  Мездра, Тутракан и Чавдар, бяха на учебно посещение в Норвегия по линия на проект „Растеж чрез активиране на местния потенциал – GALOP”. Те Read more…