Wednesday, 19 June, 2024

Category: GALOP


На 11.12.2023 г. в София се проведе заключителното събитие по проект: № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021. Read more…


Във Велико Търново се проведе семинар за обмяна на опит по проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“, който НСОРБ изпълнява в партньорство с Асоциацията на местните и регионални власти на Кралство Норвегия. Проектът се финансира по програма „Местно Read more…


От 19 до 24 юни 18 представители на български общини, сред които кметовете на Горна Малина, Златица,  Мездра, Тутракан и Чавдар, бяха на учебно посещение в Норвегия по линия на проект „Растеж чрез активиране на местния потенциал – GALOP”. Те Read more…


В периода 8-12.05.2023 г. в Норвегия бе проведено учебно посещение на “пилотните” български общини по проект ГАЛОП. Съгласно замисъла на партньорите от НСОРБ и KS българските участници, изпълняващи стратегии и проекти за развитие на местния потенциал по Малката грантова схема Read more…


НСОРБ и Норвежката асоциация на местните и регионални власти проведоха национален форум, посветен за потенциала на общините да се позиционират като значим фактор в местната и регионална икономика. Форумът бе част от програмата на Годишната среща на местните власти 2022 Read more…


Кметовете на 19 български общини посетиха Кралство Норвегия в периода 20-24 юни 2022 г. Посещението има за обмяна на опит и експертиза и се организира в рамките на проект „Растеж чрез активиране на местния потенциал – GALOP”. Посещението започна със Read more…


Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви покана за подбор на проектни предложения по Mалка грантова Read more…


Въз основа на предприетия новаторски подход при разработването на 10-те пилотни общини по проект „ГАЛОП“ бяха изведени подробни наръчници с типови модели за развитие, скрепени с наши и чужди примери за успешно оползотворяване на местните дадености в тематичните области: развитие Read more…


Стратегиите за местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси са разработени по линия на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ BGLD №-1002-0001, изпълняван от Националното сдружения на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните Read more…


От 20 до 25 август НСОРБ проведе партньорски срещи в три от 10-те пилотни общини по проект GALOP – Вълчи дол, Левски и Иваново. Проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ се изпълнява от НСОРБ и Норвежката асоциация на местните Read more…